Trung Mỹ Tây

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1988
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 17:30
Từ năm: 
2015
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
40/4 Trung Mỹ Tây, Xã Trung Chánh
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
6252 2511
Bản đồ: