Trung Chánh

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1971
Bổn mạng giáo xứ: 
Mình Máu Thánh Chúa
Giáo họ: 
Mỹ Hoà
Bổn mạng giáo họ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:00
Thứ 3: 
04:30
17:00
Thứ 4: 
04:30
17:00
Thứ 5: 
04:30
17:00
Thứ 6: 
04:30
17:00
Thứ 7: 
04:30
17:00
CN: 
04:30
06:00
07:00
16:00
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
19:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
103/5 Ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3718 2598 - 3718 4525
Bản đồ: