Tân Thịnh

Năm thành lập: 
1959
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Sinh Nhật Đức Mẹ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
19:00
Thứ 3: 
05:00
19:00
Thứ 4: 
19:00
Thứ 5: 
05:00
19:00
Thứ 6: 
05:00
19:00
Thứ 7: 
05:00
19:00
CN: 
05:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
đầu tháng
19:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
4/33A Ấp Nhị Tân 2, Tân Thới Nhì
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3713 1561
Bản đồ: