Tân Quy

Năm thành lập: 
1880
Năm thành lập: 
1993
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
17:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:00
CN: 
05:30
07:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 05:00
Từ năm: 
2005
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
1/1 Bùi Công Trừng, Ấp 2, Xã Nhị Bình
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3712 0285
Bản đồ: