Tân Mỹ

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 17:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
K.18, Ấp Mỹ Hoà 2, Xuân Thới Đông
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3718 2728
Bản đồ: