Tân Hưng

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19:30
Từ năm: 
2003
Từ năm: 
2013
2013
Địa chỉ: 
1C Khu phố I, P.Tân Thới Hiệp
Quận 12
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3715 9971
Bản đồ: