Tân Hiệp

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:30
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ chiều
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
2/1 Ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3713 3825
Bản đồ: