Tân Đông

Năm thành lập: 
1925
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:30
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3711 1795
Bản đồ: