Nam Hưng

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1974
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
09:30
16:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2008
Địa chỉ: 
53/7 Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3713 1674
Bản đồ: