Lạc Quang

Năm thành lập: 
1962
Năm thành lập: 
1973
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
19:00
Từ năm: 
2007
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
51/5 Lạc Quang, KP.2, Tân Thới Nhất
Quận 12
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3719 0754 - 3592 0328
Bản đồ: