Hóc Môn

Năm thành lập: 
1961
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:30
07:30
17:30
19:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 3: 
17:30
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
5/15C Tổ 68, KP.8
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3891 0646
Bản đồ: