Đông Quang

Năm thành lập: 
1965
Năm thành lập: 
1965
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
15:00
17:00
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
đầu tháng
18:40
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
35 KP.5, Đông Hưng Thuận 2
Quận 12
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
028 3592 4463
Bản đồ: