Chợ Cầu

Năm thành lập: 
1869
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
19:00
CN: 
05:30
07:00
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
30/7 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận
Quận 12
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3891 1578 - 2240 0357
Bản đồ: