Châu Nam

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ
17:30
CN: 
sau lễ
17:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
76/8 Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3713 1191
Bản đồ: