Thanh Đa

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giáo họ: 
La San Mai Thôn
Giáo họ: 
970 XVNT, P.26, Bình Thạnh
Bổn mạng giáo họ: 
Đức Mẹ Truyền Tin
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.30
07.30
17.00
18.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
Thứ 2
18.00 - 21.00
Thứ 4: 
Thứ 4
18.00 - 21.00
Thứ 5: 
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
04.40 - 17.10
Từ năm: 
1988
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
801/67 XVNT, P.26
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3899 2329
Điện thoại: 
3511 5938
Bản đồ: