Phú Hiền

Năm thành lập: 
1957
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.30
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
Chúa Nhật
17.00
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
214/57bis Vạn Kiếp, P.3
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3843 1167
Bản đồ: