Mông Triệu

Năm thành lập: 
1971
Năm thành lập: 
1995
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giáo họ: 
Nữ Vương Hòa Bình
Giáo họ: 
16 Trường Sa, P.17, BT
Năm thành lập: 
1960
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
06.00
07.30
15.30
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
18.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2001
Địa chỉ: 
78 Nguyễn Cửu Vân, P.17
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3514 1166
Bản đồ: