Hiển Linh

Năm thành lập: 
1964
Năm thành lập: 
1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Hiển Linh
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.15
Thứ 4: 
05.00
17.15
Thứ 5: 
05.00
17.15
Thứ 6: 
05.00
17.15
Thứ 7: 
05.00
17.15
CN: 
05.00
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
Thứ 3: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
Thứ 4: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
Thứ 5: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
Thứ 6: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
Thứ 7: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
CN: 
06.00 - 17.15
18.00 - 22.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
5GH Ngô Tất Tố, P.22
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3899 3732
Bản đồ: