Hàng Sanh

Năm thành lập: 
1960
Năm thành lập: 
1968
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.00
07.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
06.00 - 17.00
CN: 
Chúa Nhật
14.00 - 15.00
Từ năm: 
2009
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
76 Bạch Đằng, P.24, B.Thạnh
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3899 0282
Điện thoại: 
3511 3898
Bản đồ: