Bùi Môn

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
08:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 21.00
Thứ 3: 
06.00 - 21.00
Thứ 4: 
06.00 - 21.00
Thứ 5: 
06.00 - 21.00
Thứ 6: 
06.00 - 21.00
Thứ 7: 
06.00 - 21.00
CN: 
06.00 - 21.00
Từ năm: 
2006
Từ năm: 
2009
2015
Địa chỉ: 
4/2 Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3891 4304
Bản đồ: