Bạch Đằng

Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:30
Thứ 3: 
04:30
17:30
Thứ 4: 
04:30
17:30
Thứ 5: 
04:30
17:30
Thứ 6: 
04:30
17:30
Thứ 7: 
04:30
CN: 
05:30
07:00
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:00
Thứ 6: 
đầu tháng
17:00
Từ năm: 
2007
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
591A Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây
Quận 12
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3718 9618
Bản đồ: