Bà Điểm

Năm thành lập: 
1863
Năm thành lập: 
1992
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
18:45
Từ năm: 
2011
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
Huyện Hóc Môn
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3712 6055
Bản đồ: