Đức Mẹ Vô Nhiễm

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
1987
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.30
08.00
15.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
Thứ 7
20.00
CN: 
Chúa Nhật
20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
4bis Hoàng Hoa Thám, P.7
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3841 0210
Bản đồ: