Ba Thôn

Năm thành lập: 
1975
Năm thành lập: 
1987
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gioan Bosco
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:15
Thứ 3: 
05:00
18:15
Thứ 4: 
05:00
18:15
Thứ 5: 
05:00
18:15
Thứ 6: 
05:00
18:15
Thứ 7: 
05:00
18:15
CN: 
05:30
07:30
16:00
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
Quận 12
Giáo hạt Hóc Môn
Điện thoại: 
3716 0068
Bản đồ: