Chính Lộ

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
2004
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
08.15
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
12.00 - 17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
45/4N Điện Biên Phủ, P.15
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3898 0820
Bản đồ: