Xóm Thuốc

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:45
Thứ 3: 
04:45
17:45
Thứ 4: 
04:45
17:45
Thứ 5: 
04:45
17:45
Thứ 6: 
04:45
17:45
Thứ 7: 
04:45
17:45
CN: 
05:00
07:30
16:30
18:00
19:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
15.00 - 22.00
Thứ 3: 
15.00 - 22.00
Thứ 4: 
15.00 - 22.00
Thứ 5: 
15.00 - 22.00
Thứ 6: 
15.00 - 22.00
Thứ 7: 
15.00 - 22.00
CN: 
15.00 - 22.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1990
Địa chỉ: 
213 Quang Trung, P.10
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3894 3521
Bản đồ: