Thánh Giuse

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1961
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
06:30
09:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 17:30
Từ năm: 
2006
Địa chỉ: 
36 Nguyễn Du, P.7
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3894 1998
Bản đồ: