Mân Côi

Năm thành lập: 
1967
Năm thành lập: 
1980
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:45
Thứ 3: 
04:45
17:45
Thứ 4: 
04:45
17:45
Thứ 5: 
04:45
17:45
Thứ 6: 
04:45
17:45
Thứ 7: 
04:45
17:45
CN: 
05:00
07:00
08:30
15:30
17:45
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
cuối tháng
09:30
Từ năm: 
2015
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
90 Nguyễn Thái Sơn, P.3
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3985 2776
Bản đồ: