Hòa Bình

Năm thành lập: 
1981
Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:45
17:45
Thứ 3: 
05:45
17:45
Thứ 4: 
05:45
17:45
Thứ 5: 
05:45
17:45
Thứ 6: 
05:45
17:45
Thứ 7: 
05:45
17:45
CN: 
05:00
06:30
08:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
11:00 - 12:00
Thứ 6: 
11:00 - 12:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
95/645 Nguyễn Kiệm, P.3
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3895 5730
Bản đồ: