Vĩnh Hiệp

Năm thành lập: 
2007
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:30
07:30
17:00
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
18:00
Thứ 6: 
đầu tháng
18:00
Từ năm: 
2006
Địa chỉ: 
52/382E Quang Trung, P.12
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
5427 1204
Điện thoại: 
VP: 5427 1174
Bản đồ: