Gò Vấp

Năm thành lập: 
1888
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Anna
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
18:30
Thứ 3: 
04:45
18:30
Thứ 4: 
04:45
18:30
Thứ 5: 
04:45
18:30
Thứ 6: 
04:45
18:30
Thứ 7: 
04:45
18:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
45 Nguyễn Văn Bảo, P.4
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3895 7609
Bản đồ: