Bình Lợi

Năm thành lập: 
1960
Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa (1-1)
Giới thiệu: 

RỬA TỘI CHO TRẺ EM:
HẰNG THÁNG SẼ RỬA TỘI CHO TRẺ EM VÀO CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG.

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
17.00
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
430 Bình Lợi, P.13
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3553 0081
Bản đồ: