Thánh Phanxicô Xaviê

Năm thành lập: 
1865
Năm thành lập: 
1900
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phanxicô Xaviê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
17.30
Thứ 3: 
05.30
17.30
Thứ 4: 
05.30
17.30
Thứ 5: 
05.30
17.30
Thứ 6: 
05.30
17.30
Thứ 7: 
05.30
18.30
19.30
CN: 
05.30
07.00
08.30
16.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
Chúa Nhật
14.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1974
Từ năm: 
2013
2016
Địa chỉ: 
25 Học Lạc, P.14
Quận 5
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 
3856 0274
Điện thoại: 
3950 5907
Điện thoại: 
3857 4795
Bản đồ: