Mai Khôi

Năm thành lập: 
1976
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Môi Khôi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
06.30
17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
48/39 Bến Hàm Tử, P.1
Quận 5
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3836 6461
Bản đồ: