Đức Tin

Năm thành lập: 
1958
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:00
07:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
sau lễ
17:30
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
112/11 Phan Văn Trị, P.10
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
62958393
Bản đồ: