Bến Hải

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1981
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
18:00
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 
332/60 Dương Quảng Hàm, P.5
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3895 5670
Bản đồ: