Bến Cát

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
18:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3894 0854
Bản đồ: