Bác Ái

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1982
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giáo họ: 
Sta MARIA
Giáo họ: 
377/18 Lê Quang Định, P.5, Bình Thạnh.
Bổn mạng giáo họ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Năm thành lập: 
1967
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:30
Thứ 3: 
04:45
17:30
Thứ 4: 
04:45
17:30
Thứ 5: 
04:45
19:00
Thứ 6: 
04:45
17:30
Thứ 7: 
04:45
17:30
CN: 
05:00
07:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:00
Thứ 6: 
đầu tháng
17:00
Thứ 7: 
đầu tháng
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
6294 1934
Bản đồ: