Chúa Hiển Linh

Năm thành lập: 
1967
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Hiển Linh
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.00
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
06.00
08.00
16.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
38 Kinh Dương Vương, P.13
Quận 6
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 
3751 4365
Bản đồ: