Hạnh Thông Tây

Năm thành lập: 
1861
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:30
Thứ 3: 
04:45
17:30
Thứ 4: 
04:45
17:30
Thứ 5: 
04:45
17:30
Thứ 6: 
04:45
17:30
Thứ 7: 
04:45
17:30
CN: 
05:00
07:30
09:30
16:00
17:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
04.45 - 16.00
Thứ 3: 
04.45 - 16.00
Thứ 4: 
04.45 - 16.00
Thứ 5: 
04.45 - 16.00
Thứ 6: 
04.45 - 16.00
đầu tháng sau lễ 17:30 (CĐ)
Thứ 7: 
04.45 - 16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
53/7 Quang Trung, P.11
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 
3895 8069
Điện thoại: 
VP: 6295 0594
Bản đồ: