Bình Phước

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1986
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
05.00
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1995
Địa chỉ: 
634 Phạm Văn Chí, P.8
Quận 6
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 
3751 4365
Bản đồ: