An Bình

Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
5.30
Thứ 3: 
18.00
5.30
Thứ 4: 
18.00
5.30
Thứ 5: 
18.00
5.30
Thứ 6: 
18.00
5.30
Thứ 7: 
18.00
5.30
CN: 
06.00
07.00 (Hoa)
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15g30 Đầu Tháng
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
4 An Bình, P.5
Quận 5
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 
3836 3640
Bản đồ: