Xây Dựng

Năm thành lập: 
1976
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:20
17:00
Thứ 3: 
04:20
Thứ 4: 
04:20
Thứ 5: 
04:20
Thứ 6: 
04:20
Thứ 7: 
04:20
CN: 
04:30
06:30
09:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
sau lễ 17:00
Thứ 7: 
đầu tháng
sau lễ 17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
5/27 Bành Văn Trân, P.6
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3864 1104
Bản đồ: