Vinh Sơn - Ông Tạ

Năm thành lập: 
1973
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Vinh Sơn
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
16:00
Thứ 3: 
04:30
16:00
Thứ 4: 
04:30
16:00
Thứ 5: 
04:30
16:00
Thứ 6: 
04:30
16:00
Thứ 7: 
04:30
CN: 
04:30
07:30
16:00
18:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00 - 21:00
Thứ 3: 
05:00 - 21:00
Thứ 4: 
05:00 - 21:00
Thứ 5: 
05:00 - 21:00
Thứ 7: 
05:00 - 21:00
CN: 
05:00 - 21:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
154/333 Phạm Văn Hai, P.3
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3844 9613
Bản đồ: