Vinh Sơn - Nghĩa Hoà

Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Vinh Sơn Ferrê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:00
Thứ 3: 
04:30
17:00
Thứ 4: 
04:30
17:00
Thứ 5: 
04:30
17:00
Thứ 6: 
04:30
17:00
Thứ 7: 
04:30
17:00
CN: 
04:30
06:30
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
tuần 2
18:00
CN: 
tuần 2
12:00 - 15:30
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
1/10/2 Nghĩa Phát, P.6
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3865 6399
Bản đồ: