Thái Hoà

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1974
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:00
Thứ 3: 
17:00
Thứ 4: 
17:00
Thứ 5: 
18:30
Thứ 6: 
17:00
Thứ 7: 
17:00
CN: 
06:00
07:30
17:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 3: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 4: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 5: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Thứ 6: 
đầu tháng
Thứ 7: 
đầu tháng
sau lễ 18:00
Từ năm: 
2002
Địa chỉ: 
986/55 CMT8, P.5
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3845 4773
Bản đồ: