Tân Sa Châu

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
16:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00
Thứ 3: 
05:00
Thứ 4: 
05:00
05:00
Thứ 5: 
05:00
Thứ 6: 
05:00
Thứ 7: 
05:00
CN: 
15:00
Từ năm: 
1993
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
387 Lê Văn Sỹ, P.2
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3844 9497
Điện thoại: 
VP: 3991 3679 - 3991 6238
Bản đồ: