Tân Chí Linh

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
18:30
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:30
16:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
05:00 - 16:30
CN: 
15:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2002
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
6/25 Phạm Văn Hai, P.3
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3845 0559
Điện thoại: 
VP: 3991 5972 - 3991 2342
Bản đồ: