Tân Dân

Năm thành lập: 
1972
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
14:00 - 17:00
Từ năm: 
2006
Địa chỉ: 
8/23 Nguyễn Đình Khơi, P.4
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
2247 6289
Bản đồ: