Sao Mai

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19:30
Thứ 7: 
19:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1980
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
130/54 Nghĩa Phát, P.7
Quận Tân Bình
Giáo hạt Chí Hoà
Điện thoại: 
3864 3353
Bản đồ: